Lambretta is reborn ! การฝื้นคืนชีพอีกครั้งของ Lambretta

Lambretta is reborn ! การฝื้นคืนชีพอีกครั้งของ Lambretta

การเปิดตัว Lambretta V Series ถือเป็นการกลับมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งของอีกหนึ่งสุดยอดแบรนด์ Scooter ในอดีตอย่าง Lambretta ที่นอกจากจะเป็นการ comeback แล้ว ยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของทางค่ายอีกด้วย