ประกันจ่ายหรือไม่ ถ้ารถติดแก๊สไฟไหม้ทั้งคัน??

ประกันจ่ายหรือไม่ ถ้ารถติดแก๊สไฟไหม้ทั้งคัน??

จ่ายหรือไม่จ่ายเราต้องย้อนกลับไปดูกรมธรรม์ว่าเราทำประกันชั้นไหน แต่ถ้าทำชั้น 1, 2 หรือ 2+ คุณก็สบายใจไปได้เลย เพราะบริษัทประกันรถยนต์ยินดีที่จะชดใช้ให้ทุกกรณี ตามวงเงินคุ้มครองที่ได้ทำกับทางบริษัทประกันรถยนต์ แต่ถ้าทำประกันชั้น 3 หรือ 3+ บอกได้เลยว่าชั้นนี้ เขาไม่คุ้มครองกรณีรถไฟไหม้แต่จะได้รับความคุ้มครองแค่ตัวถังแก๊ส และอุปกรณ์