เรนเดอร์ ล่าสุดของ Hyundai i20 based SUV

เรนเดอร์ ล่าสุดของ Hyundai i20 based SUV

เรนเดอร์ Hyundai i20-based SUV ที่เริ่มทำการวิ่งทดสอบในภาคพื้นยุโรปในเดือนนี้ เท่าที่เห็นดีไซน์ได้มาจากการผสมกับ Hyundai Intrado คอนเซ็ปต์