Isuzu ซื้อกิจการ GM แอฟริกาตะวันออก สำหรับขยายสาขาย่อย เพื่อการบริการ

Isuzu ซื้อกิจการ GM แอฟริกาตะวันออก สำหรับขยายสาขาย่อย เพื่อการบริการ

มีการประกาศจากทาง Isuzu และ GM เรื่องของการตกลงกันของทั้งสองบริษัท เรื่องที่จะนำเงินทุนให้กับทาง GM แอฟริกาตะวันออก (GMEA) เพื่อที่จะหนุนการผลิตและการขายของทาง Isuzu ในภูมิภาคนี้