ไต้หวันปรับโฉม Nissan iTIIDA 2017 ใหม่ เริ่มต้นที่ 744,000 บาท

ไต้หวันปรับโฉม Nissan iTIIDA 2017 ใหม่ เริ่มต้นที่ 744,000 บาท

Nissan iTIIDA 2017 เปิดตัวพร้อมวางตลาดที่ไต้หวัน โดยการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง ปรับโฉมหน้าตาของ Nissan iTIIDA ใหม่ให้สวยขึ้นกว่าเดิม เพื่อมุ่งเข้าตลาดรถคอมแพคท์แทรกกลางระกว่าง รถเล็กและรถคอมแพคท์ขนาดแท้ในตลาดไต้หวัน