โครงการจุดประกายสานฝัน คนรุ่นใหม่ กับโตโยต้า “Toyota, It’s Mine 2015”

โครงการจุดประกายสานฝัน คนรุ่นใหม่ กับโตโยต้า “Toyota, It’s Mine 2015”

โครงการจุดประกายสานฝัน คนรุ่นใหม่ กับโตโยต้า “Toyota, It’s Mine 2015”      นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์…