Toyota เผยภาพ Lunar Cruiser รถสำรวจดวงจันทร์ขุมพลังไฮโดรเจนสุดล้ำ

Toyota เผยภาพ Lunar Cruiser รถสำรวจดวงจันทร์ขุมพลังไฮโดรเจนสุดล้ำ

Toyota ผนึกกำลังกับ JAXA เดินหน้าภารกิจส่งมนุษย์สำรวจดวงจันทร์ในช่วงปี 2030 เผยภาพดีไซน์ของรถสำรวจดวงจันทร์ที่มีชื่อว่า Toyota Lunar Cruiser