Lyft โชว์ จุดเด่น รถไร้คนขับ ของตัวเองเหนือ Uber

Lyft โชว์ จุดเด่น รถไร้คนขับ ของตัวเองเหนือ Uber

Uber เพิ่งได้ ทดลอง นำ รถไร้คนขับ ของตัวเองออกมาให้บริการกับผู้โดยสารได้ไม่นาน คู่แข่งอย่าง Lyft ก็ตามมาติดๆ และมาพร้อมโชว์จุดแข็งในอนาคตของตัวเองด้วยการ “สร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้โดยสาร”