Kawasaki เอาใจสาวกยักษ์เขียว เปิด Online Store เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น

Kawasaki เอาใจสาวกยักษ์เขียว เปิด Online Store เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น

Kawasaki ขอมอบประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้าด้วยช่องทางใหม่ที่สะดวกสบายสำหรับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบ Online สำหรับสินค้าต่างๆ