Kubota X tractor ว่าที่รถไถนาไร้คนขับอัจฉริยะและทรงพลังจากอนาคต

Kubota X tractor ว่าที่รถไถนาไร้คนขับอัจฉริยะและทรงพลังจากอนาคต

Kubota นำเสนอรถไถนาคอนเซ็ปต์แห่งยุคอนาคต กับการนำเทคโนโลยียานยนต์มาประยุกต์ใช้งานการเกษตรอย่าง Kubota X tractor Concept ให้ผู้สนใจได้ชมกัน