Mitsubishi Lancer เจนฯ ใหม่ การกลับมาในรูปโฉม Hatchback

Mitsubishi Lancer เจนฯ ใหม่ การกลับมาในรูปโฉม Hatchback

Mitsubishi Lancer รุ่นล่าสุดผลิตในปี 2007 นับจาก Mitsubishiนั้นมาก็ไม่มีการผลิตรุ่นใหม่ออกมาอีก ล่าสุดมีข่าวว่า Mitsubishi กำลังจะนำ Mitsubishi Lancer มาผลิตรุ่นเจนฯใหม่อีกครั้ง ล่าสุดขั้นตอนการดีไซน์ได้เสร็จสิ้นลงเเล้ว