2020 Toyota Land Cruiser Heritage Edition รุ่นพิเศษฉลอง 60ปีในการผลิต

2020 Toyota Land Cruiser Heritage Edition รุ่นพิเศษฉลอง 60ปีในการผลิต

Land Cruiser หนึ่งในรถยนต์รุ่นเก่าแก่ที่สุดของค่าย Toyota กำลังจะเฉลิมฉลองในวาระครบ 60+ปีที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา ในการเปิดตวรุ่นพิเศษ Land Cruiser Heritage Edition