Maserati เอาใจสาวกตรีศูล จัดแสดงยนตรกรรม 3 รุ่นใหม่ ในงานมอเตอร์โชว์ 2019

Maserati เอาใจสาวกตรีศูล จัดแสดงยนตรกรรม 3 รุ่นใหม่ ในงานมอเตอร์โชว์ 2019

มาเซราติ ประเทศไทย สร้างกระแสในงานมอเตอร์โชว์ให้พิเศษกว่าทุกครั้ง ด้วยการจัดแสดงยนตรกรรม 3 รุ่นใหม่ คือ กรันทูริสโม ใหม่, ควอตโตรปอร์เต้ ใหม่ และ เลอวานเต้ วัลเคโน