Lita R300 2019 รถยนต์ไฟฟ้าไซส์จิ๋วรุ่นใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์ลูกค้าคนจีน

Lita R300 2019 รถยนต์ไฟฟ้าไซส์จิ๋วรุ่นใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์ลูกค้าคนจีน

Lita R300 2019 รถยนต์ไฟฟ้าไซส์จิ๋วรุ่นใหม่ เหมาะสำหรับใช้งานในเมืองโดยเฉพาะ สามารถวิ่งได้ไกลถึง 300 กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้ง