LLumar Prime Stratos ฟิล์มเซรามิก กันความร้อนสูงสุด เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40

LLumar Prime Stratos ฟิล์มเซรามิก กันความร้อนสูงสุด เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40

ลูมาร์ ไพร์ม รุ่น “สตราโทส” (LLumar Prime Stratos™) ฟิล์มกรองแสงเซรามิ กระดับอนุภาค 1,000 ล้านนาโน กันความร้อนสูงสุดหนึ่งเดียวของโลก เข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพระดับสูงสุด