Hyundai เตรียมดัน Loniq ให้เป็นรถระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2018

Hyundai เตรียมดัน Loniq ให้เป็นรถระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2018

Hyundai วางแผนจำหน่ายรถยนต์ Loniq ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ภายในปี 2016 และยังเตรียมแผนพัฒนารถยนต์ให้สามารถวิ่งได้ระยะทางที่มากขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง