Tesla เริ่มออกแบบ รถยนต์ไฟฟ้าดำน้ำ ต้นแบบจากรถ James Bond

Tesla เริ่มออกแบบ รถยนต์ไฟฟ้าดำน้ำ ต้นแบบจากรถ James Bond

Elon Musk เปิดเผยว่า Tesla กำลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก หรือรถดำน้ำไฟฟ้าเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งภาพยนตร์เรื่อง James Bond ภาค The Spy Who Loved Me ในปี 1977 เคยทำให้ Lotus Esprit กลายเป็นรถยนต์ที่สามารถขับใต้น้ำได้