Lotus Exige Sport 350 ยักษ์แคระจอมพลัง

Lotus Exige Sport 350 ยักษ์แคระจอมพลัง

Lotus Exige Sport 350 นี่คืออีกหนึ่งชนชาติที่ชื่นชอบความเร็วในระดับต้นๆ ของโลก ทั้งๆ ที่อาศัยอยู่บนเกาะ…ที่นั่นก็คือ ประเทศอังกฤษ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ยานยนต์ต่างๆ ที่ใช้กันภายในประเทศจำเป็นต้องลดขนาดให้ย่อมเข้าไว้ แต่ถ้าอยาก “มันส์” ก็ยัดเครื่องยนต์กำลังแรงลงไปเลย Lotus…