Lucid Motors ได้รับเงินลงทุนก้อนโต จากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย

Lucid Motors ได้รับเงินลงทุนก้อนโต จากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย

Lucid Motors ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย เพื่อลงทุนการพัฒนาและผลิตยานยนต์สูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์