Aston Martin V12 Zagato ที่มากับความพิเศษด้วย No.0

Aston Martin V12 Zagato ที่มากับความพิเศษด้วย No.0

Aston Martin V12 Zagato กับหนึ่งในการออกแบบที่พิเศษที่สุดในโลกยานยนต์ และมันจะยิ่งเพิ่มความพิเศษขึ้นอีกถ้าหากคุณได้รู้ว่า มันมีการผลิตออกมาเพียงแค่ 65 คัน