สายแว้นซ์หลบไป แชมป์ ยกล้อ เจ้าของสถิติโลก มาแล้ว

สายแว้นซ์หลบไป แชมป์ ยกล้อ เจ้าของสถิติโลก มาแล้ว

พบกับสาย ยกล้อ ของจริงที่มาพร้อมกับการ สร้างสถิติโลก ของการ ยกล้อ ด้วยอย่างต่อเนื่อง ด้วยระยะทางที่ไกลที่สุด และนานที่สุด