2020 Mazda 3 SEDAN เพิ่มเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร – ส่งรุ่นพิเศษฉลอง 100 ปี

2020 Mazda 3 SEDAN เพิ่มเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร – ส่งรุ่นพิเศษฉลอง 100 ปี

Mazda 3 SEDAN เครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv-G 1.5 ลิตร ภายใต้ชื่อท้าย 15S และ 15S Touring ควบคู่กับการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีด้วยรุ่นพิเศษ 15S 100th Anniversary