Mazda CX-3 เจนใหม่ ที่มีความกว้างและใหญ่กว่าเดิม พร้อมเปิดตัวภายในปี 2020

Mazda CX-3 เจนใหม่ ที่มีความกว้างและใหญ่กว่าเดิม พร้อมเปิดตัวภายในปี 2020

Mazda CX-3 รถเอสยูวี เจนใหม่ พร้อมเผยโฉมภายในปี 2020 ที่มีความกว้าง และใหญ่มากขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบัน ใช้พื้นฐานเดียวกันกับ Mazda3 เจนใหม่ หรือ Skyactiv II