Mazda เผย Next Mazda RX รุ่นต่อไปจะใช้เครื่อง Rotary

Mazda เผย Next Mazda RX รุ่นต่อไปจะใช้เครื่อง Rotary

แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันเรื่องของ Mazda RX รุ่นถัดไป แต่ก็แอบมีแย้มๆมานิดหน่อยว่า ถ้ามติของทางบริษัทบรรลุข้อตกลงเมื่อไร Next Mazda RX จะมาพร้อมเครื่อง Rotary อย่างแน่นอน