Mazda แรงต่อเนื่องพฤษภาคมโต 13% ยอดขายรวม 5 เดือน เกือบ 20,000 คัน

Mazda แรงต่อเนื่องพฤษภาคมโต 13% ยอดขายรวม 5 เดือน เกือบ 20,000 คัน

มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย เปิดเผยตัวเลขยอดการจำหน่ายรถยนต์ Mazda ประจำเดือนพฤษภาคมทะลุเกือบ 4 พันคัน โตกว่า 13% โดยเฉพาะ Mazda2 เติบโตมากสุดถึง 32%

Mazda ดันยอดเดือนเมษายนโตกว่า 22% Mazda2 แซงขึ้นเบอร์ 2

Mazda ดันยอดเดือนเมษายนโตกว่า 22% Mazda2 แซงขึ้นเบอร์ 2

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกมาเปิดเผยตัวเลขยอดขายรถยนต์ Mazda ประจำเดือนเมษายน 2560 เติบโตต่อเนื่องอย่างน่าประทับใจ ร้อนแรงทะลุ 4,203 คัน เพิ่มขึ้น 22%