LaFerrari ปล่อยภาพ Render Hypercar ที่มาจากพื้นฐานของ Maserati

LaFerrari ปล่อยภาพ Render Hypercar ที่มาจากพื้นฐานของ Maserati

ในขณะที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากภายในทาง Maserati สำหรับเรื่องการผลิต hypercar ร่วมกันในครั้งนี้ แต่ทาง Ferrari ก็ได้รับไฟเขียวเรื่องความเป็นไปได้ของโปรเจ็คนี้ออกมาแล้ว