McDonald’s ยกระดับบริการสถานีชาร์จภายในร้านด้วยป้ายแสดงราคาแบบใหม่

McDonald’s ยกระดับบริการสถานีชาร์จภายในร้านด้วยป้ายแสดงราคาแบบใหม่

McDonald’s ยกระดับการให้บริการสถานีชาร์จอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้าในลานจอดรถ ด้วยการปรับภูมิทัศน์ลานจอดรถใหม่ และติดตั้งป้ายแสดงราคาด้วยไฟฟ้าราวกับป้ายในปั้มน้ำมัน