2 ความแรงในรูปแบบ ปลั๊กอิน ไฮบริด  Benz C 350e VS BMW 330e

2 ความแรงในรูปแบบ ปลั๊กอิน ไฮบริด Benz C 350e VS BMW 330e

ในรถยนต์สมัยใหม่นั้น เริ่มนำระบบ ไฮบริด มาใช้มากขึ้นแต่ระบบ ไฮบริด ต่างจาก ปลั๊กอิน ไฮบริด ตรงที่ปลั๊กไฟ สามารถเสียบชาร์จจากปลั๊กที่บ้านได้ปกติ