Mercedes-Benz CLS 2019 ขึ้นสายผลิตในเดือนมกราคม 2019 ด้วยราคา 2.3 ล้านบาท

Mercedes-Benz CLS 2019 ขึ้นสายผลิตในเดือนมกราคม 2019 ด้วยราคา 2.3 ล้านบาท

Mercedes-Benz พร้อมขึ้นสายผลิต Mercedes-Benz CLS 450 ใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม 2019 พร้อมประกาศราคาเริ่มต้นที่ 2,280,000 บาท ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา