Mercedes Benz Owner Club Thailand  เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ Live a Car บรมราชชนนี

Mercedes Benz Owner Club Thailand เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ Live a Car บรมราชชนนี

นางสาว สุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ์อะคาร์ จำกัด ให้การต้อนรับสมาชิก Mercedes Benz Owner Club Thailand หรือ (MBCT) กว่า 50 คน เข้าเยี่ยมชมศักยภาพของศูนย์บริการ