Daimler ปัดไม่ทราบที่มาของ Mercedes ลีมูซีน ประจำแหน่งของ คิม จอง อึน

Daimler ปัดไม่ทราบที่มาของ Mercedes ลีมูซีน ประจำแหน่งของ คิม จอง อึน

Daimler บริษัทผลิตรถยนต์ในเยอรมันผู้ผลิตรถยนต์ลีมูซีนหุ้มเกราะกล่าวไม่ทราบถึงสาเหตุที่ คิม จอง อึนผู้นำเกาหลีเหนือใช้รถยนต์หุ้มเกราะที่บริษัทเป็นผู้ผลิต โดยไม่ทราบถึงสาเหตุที่มาที่เขาใช้รถรุ่นดังกล่าวเนื่องจากบริษัทไม่เคยมีการตกลงทางธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้นกับรัฐบาลเกาหลีเหนือ