MG เสริมทัพรถบริการเคลื่อนที่ Mobile Service พร้อมบริการครอบคลุมทั่วประเทศ

MG เสริมทัพรถบริการเคลื่อนที่ Mobile Service พร้อมบริการครอบคลุมทั่วประเทศ

MG ประเทศไทย เดินหน้าส่งรถกระบะ NEW MG EXTENDER เข้าเสริมทัพบริการลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มอบประสบการณ์ที่เหนือระดับแก่เจ้าของรถยนต์เอ็มจีทุกคัน