MG ยกระดับมาตรฐานการบริการ จัดแข่งทักษะพนักงานประจำปี MG Skill Contest

MG ยกระดับมาตรฐานการบริการ จัดแข่งทักษะพนักงานประจำปี MG Skill Contest

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ “MG” รุกงานด้านบริการอย่างต่อเนื่อง ประเดิมจัดการแข่งขัน “MG Skill Contest”  เฟ้นหาพนักงาน ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ