MINE Smart Ferry เรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย พร้อมให้บริการแล้ว

MINE Smart Ferry เรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย พร้อมให้บริการแล้ว

EA เปิดตัว MINE Smart Ferry ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย พร้อมให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถจุผู้โดยสารได้กว่า 200 คน