มินิ คลับแมน ปรับปรุงใหม่เข้ากับคนไทยมากขึ้น

มินิ คลับแมน ปรับปรุงใหม่เข้ากับคนไทยมากขึ้น

มินิ คูเปอร์ คลับแมน ใหม่ เป็นผลิตผลของการพัฒนามาก่อนหน้านี้แล้วถึง 2 เจเนอเรชั่นจนล่าสุด ด้วยสมรรถนะและออฟชั่นที่ปรับให้เข้ากับประเทศไทยมากขึ้น