Mitsubishi เตรียมปลุกวิญญาน Evolution กลับมาอาละวาดอีกครั้ง

Mitsubishi เตรียมปลุกวิญญาน Evolution กลับมาอาละวาดอีกครั้ง

เป็นเวลากว่า 1 ปี แล้วที่ทาง Mitsubishi ได้ประกาศการยุติการผลิต Mitsubishi Evolution ที่สุดในตำนานสายซิ่งของทางค่าย แต่ล่าสุด เหมือนว่าทางค่ายจะมีการปลุกวิญญานของ Mitsubishi Evolution ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง แต่เป็นการกลับมาในรูปแบบใหม่ภายใต้ รถ Crossover ระบบไฟฟ้า