Mitsubishi Eclipse Cross ผงาดคว้ารางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ที่ญี่ปุ่น

Mitsubishi Eclipse Cross ผงาดคว้ารางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ที่ญี่ปุ่น

Mitsubishi Eclipse Cross ได้รับการเสนอชื่อเป็น “รถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562” จากการลงมติในที่ประชุมของสมาคมนักวิจัยและสื่อมวลชนสายยานยนต์ ประเทศญี่ปุ่น หรือ RJC