Mitsubishi ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี EV สู่รถ PHEV ที่ขายดีที่สุดในโลก

Mitsubishi ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี EV สู่รถ PHEV ที่ขายดีที่สุดในโลก

จากการดำเนินการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ มิตซูบิชิ ประสบความสำเร็จในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และ PHEV จนได้รับการยอมรับในเวทีโลก