Mitsubishi Outlander PHEV Reflex Plus อัพเกรดเพิ่มความทันสมัยคุ้มค่ายิ่งขึ้น

Mitsubishi Outlander PHEV Reflex Plus อัพเกรดเพิ่มความทันสมัยคุ้มค่ายิ่งขึ้น

Mitsubishi Outlander PHEV Reflex Plus รถอเนกประสงค์ PHEV สำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์ ที่ได้รับการอัพเกรดสเปคใหม่ให้สูงขึ้น ยกระดับความทันสมัย คุ้มค่าขึ้นอีกขั้น