Mitsubishi แจ้งลูกค้ามิตซูบิชิรุ่นเก่าทั้งหมด 4 รุ่น นำรถเข้าเปลี่ยนถุงลมนิรภัยทาคาตะ

Mitsubishi แจ้งลูกค้ามิตซูบิชิรุ่นเก่าทั้งหมด 4 รุ่น นำรถเข้าเปลี่ยนถุงลมนิรภัยทาคาตะ

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งเรียนเชิญลูกค้าซึ่งอาจเข้าข่าย เข้ารับบริการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนชุดประจุแก๊ส ถุงลมนิรภัยของทาคาตะ