Nissan Leaf กับภารกิจช่วยรักษาเสถียรภาพพลังงานไฟฟ้าของเยอรมัน

Nissan Leaf กับภารกิจช่วยรักษาเสถียรภาพพลังงานไฟฟ้าของเยอรมัน

Nissan Leaf มีส่วนช่วยสร้างก้าวสำคัญให้กับพลังงาน และ การเคลื่อนที่ ไร้มลพิษ ในเยอรมนี จากการคิดนวัตกรรมด้านการชาร์จ และการจัดการพลังงานร่วมโมบิลิตี้ เฮาส์