ฟอร์ด ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมใช้ชื่อรุ่น Model E

ฟอร์ด ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมใช้ชื่อรุ่น Model E

Ford กำลังเร่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าแบบครอบครัว ภายใต้ชื่อรุ่น Model E เข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงการผลิตรถยนต์ SUV ขนาดกลางป้อนสู่ตลาด