Motul จัดกิจกรรม Motul Track to Road พาผู้โชคดี work shop การขับขี่อย่างปลอดภัย

Motul จัดกิจกรรม Motul Track to Road พาผู้โชคดี work shop การขับขี่อย่างปลอดภัย

Motul แบรนด์ผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น และอุปกรณ์ดูแลรักษารถคุณภาพสูงจากประเทศฝรั่งเศส เชิญสื่อมวลชนให้เกียรติร่วมงาน กิจกรรม “Motul Track to Road” ร่วมทดสอบประสิทธิภาพกับกิจกรรม Workshop  โดยผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดสอบความแรงด้วยเครื่อง dyno test