Daihatsu New Tanto เน้นความสะดวกเเละการใช้งาน อเนกประสงค์ มากขึ้น

Daihatsu New Tanto เน้นความสะดวกเเละการใช้งาน อเนกประสงค์ มากขึ้น

aihatsu ประเทศญี่ปุ่นปล่อยทีเซอร์โฆษณารถยนต์รุ่นใหม่โดยได้ Hiroshi Oizumi ดารานักเเสดงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้สำหรับการมาของ New Tanto