รถใช้งานหนักหรืออายุงานมาก ทำไมต้องเพิ่มเบอร์ความหนืด น้ำมันเครื่อง?

รถใช้งานหนักหรืออายุงานมาก ทำไมต้องเพิ่มเบอร์ความหนืด น้ำมันเครื่อง?

ผู้ขับขี่รถยนต์หลายๆท่าน คงพอทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าหากเมื่อรถที่ใช้งานหนัก หรือมีอายุในการใช้งานมากขึ้น ก็ควรถึงเวลาเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเครื่องที่มีเบอร์ความหนืดมากขึ้น หรือมากกว่าปกติ ตามสภาพการใช้งาน ซึ่งข้อดีในการเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเครื่องที่เบอร์ความหนืดมากขึ้น มีดังนี้