Suzuki Lapin S Selection 2018 รุ่นพิเศษใหม่ ด้วยราคาเริ่มต้น 3.84 แสนบาท

Suzuki Lapin S Selection 2018 รุ่นพิเศษใหม่ ด้วยราคาเริ่มต้น 3.84 แสนบาท

Suzuki เปิดตัวรถยนต์ไซส์มินิกับดีไซน์ที่น่ารักอย่าง Suzuki Lapin S Selection 2018 รุ่นพิเศษใหม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยราคาเริ่มต้น 384,000 – 413,000 บาท