2020 Ford Explorer ใช้ยาง Michelin Selfseal หมดปัญหา ยางรั่ว จากตะปู

2020 Ford Explorer ใช้ยาง Michelin Selfseal หมดปัญหา ยางรั่ว จากตะปู

Ford ประกาศว่า 2020 Ford Explorer จะใช้ยาง New Selfseal จาก Michelin ที่ได้รับการออกแบบให้มีความคงทนต่อการเจอน๊อตหรือตะปูเจาะขณะขับ นอกจากนี้ Explorer ยังคงใช้งานอะไหล่เป็น Selfseal ด้วยเช่นกัน