Mitsubishi Motors ประเทศไทย จัดแสดงเทคโนโลยี V2H ในงาน SETA 2019

Mitsubishi Motors ประเทศไทย จัดแสดงเทคโนโลยี V2H ในงาน SETA 2019

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้จัดแสดงเทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ร่วมกับนวัตกรรมอัจฉริยะในงาน SETA 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา