Sunday จับมือ Grab ยกระดับคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์ผู้ขับ Grab

Sunday จับมือ Grab ยกระดับคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์ผู้ขับ Grab

ซันเดย์ อินส์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำอินชัวร์เทค (InsurTech) และผู้ให้บริการประกันสำหรับบริการเรียกรถโดยสารเป็นรายแรกในประเทศไทย ได้ประกาศความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์ผู้ขับ Grab Sunday และ Grab ร่วมกันสร้างสิทธิประโยชน์สำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับถึง  3 แบบ ได้แก่…