Teaser แรก มาแล้ว Suzuki Swift 2018 พร้อมเปิดตัวที่ไทย เดือนหน้า

Teaser แรก มาแล้ว Suzuki Swift 2018 พร้อมเปิดตัวที่ไทย เดือนหน้า

เปิด Teaser แรกของ Suzuki Swift 2018 ที่แน่นอนแล้วว่า พร้อมแล้วสำหรับการเปิดตัวอย่าวเป็นทางการในประเทศไทย เดือนหน้านี้อย่างแน่นอน